Det var 75 millioner brukere av AKT’s tjenester i 2018.  Innbyggerne skal få mest mulig ut av midlene vi har til rådighet i vårt samfunnsoppdrag.